1 Pealkiri HVSB             Garantii5                   2 Ker+Hybrid suurem  4 ACI-Hybride-logo suurem    3 produit

Hooldusvabad boilerid ZENEO (energiatõhusus C)

Keraamilise küttekehaga hooldusvabad boilerid 50-300 L

Keraamiline küttekeha kujutab endast 46mm läbimõõduga keraamilisest materjalist silindrikujulist südamikku, millele on paigaldatud takistustraat. Südamik asub emailleeritud metallhülsis, seega puudub küttekeha vahetu kontakt veega. Üleantava soojusenergia madal erivõimsus pinnaühiku kohta (4 W/cm²) vähendab oluliselt küttekeha (hülsi) pinnatemperatuuri ja seega katlakivi tekke võimalust sellele, suurendades seega küttekeha eluiga, kuna puudub ülekuumenemise võimalus. Küttekeha kontrollimiseks või väljavahetamiseks pole vaja boilerit veest tühjendada.

7 zeneoll

 

  • Garantii 5 aastat siseanumale ja 2 aastat elektriosale
  • Vertikaalsed ja horisontaalsed veesoojendid seinale, jalgadel boilerid
  • Horisontaalsed tarbeveeboilerid on paigaldatavad ka põrandale ja lisadetailide abil lakke
  • Keraamiline, veega mitte kokku puutuv küttekeha hülsis
  • Elektrooniline termostaat koos kuivkäivituskaitsmega
  • Korrosiooni eest kaitseb hooldusvaba hübriid-titaananood (ACI – süsteem)
  • Termose sisepind ja küttekeha hülss pulbertehnoloogial emailleeritud
  • Termose soojusisolatsiooniks ca.30-40mm polüuretaanvahukiht
  • Kaitseklapp külmaveesisendile ja isoleervahemuhv soojaveeväljundile
  • Informatiivsed valgusdioodid kasutajale ja spetsialistile

 

Elektrooniline digitaaltermostaat on tarbijasõbralik intelligentne elektroonika, jälgides, et boiler paigaldatakse ja seda ekspluateeritakse boilerit kahjustamata. Puuduvad liikuvad ja seega kuluvad kontaktid. Küttekeha pingestatakse alles peale boileri veega täitumist – tühja või pooltühja boileri puhul ei võimalda kuivkäivituskaitse küttekeha pingestada. Termostaat hoiab sooja vee etteantud temperatuuri vahemikus 50 kuni 65°C. Kui enne boileri paigaldust pole loetud eestikeelset paigaldusjuhendit ning horisontaalne boiler paigaldatakse ebaõiges asendis, s.t. vee sisend-väljundtorud pole suunatud alla, välistab termostaat boileri pingestamise, et mitte kahjustada küttekeha. Sel juhul tuleb koolirahana vahetada vastav läbipõlenud kaitse.

Korrosioonikaitse ACI (Anti Corrosion Integrated) süsteem on hooldusvaba. Boileri siseanumat kaitseb korrosiooni eest boileri üldtoitest toidetav madalpingelisel alalisvoolutoitel olev praktiliselt kulumatu 130mm-titaananood (aastane energiakulu alla 1 kWh). Titaananood on kaetud kiireltkuluva magneesiumikihiga esmase “augulappimise” tarvis. Kui boiler on vooluvõrgust lühiajaliselt (kuni 48h) lahutatud (näiteks kahetariifse voolu kasutamisel vaid öiseks kütteks vms.) saab anood toite blokis asuvast akust, mis on vahetatav. Aku elueaks normaalrežiimil prognoosib tehas 8 aastat. Kogu elektroonilise korrosioonikaitsesüsteemi kontrolliks piisab pilgu heitmisest boileri teeninduspaneelil asuvale rohelisele signaallambile – selle pidev põlemine näitab süsteemi korrasolekut. Oma boileri eluea huvides tuleks pilk tulukesele heita vähemalt kord kuus ning selle mittepõlemisel teavitada koheselt garantiiandjat või paigaldajat.

Pulbertehnoloogial põhinev termose sisepinna titaanemailleerimine (ainsana Euroopas Atlantic – nime kandvatel boileritel) tagab ühtlase emailikihi: enne kuumutusahju saatmist kaetakse boileri termose sisepind staatilises elektriväljas pulbervärviga – tulemuseks on homogeenne ja veatu emailikiht, mille paksus on ühtlasem võrreldes tava- ehk vedeltehnoloogiaga.

Soojusisolatsioon: vertikaalsed hooldusvabad boilerid 30mm, horisontaalsed ja jalgadel hooldusvabad boilerid 40mm. Paksem isolatsioonikiht vähendab elektrienergia tarbimist hoiderežiimil,s.t. kui etteantud temperatuur on saavutatud ja vett ei tarbita.

Horisontaalboilerid on paigaldatavad täpselt nii laia nišši kui on boiler, kuna teenindusosa asub boileri ees ümarküljel. Lisaks seinalepaigaldusele on horisontaalboilerid paigaldatavad ka põrandale ning lisadetailide (eraldi ostetavad) abil lakke. Selleks on boileri korpuses vastavad kinnituspoldiavad kronšteinide ümbertõstmiseks. Tähtis on vaid, et boileri veetorustiku otsikud jääksid suunatuks allapoole. NB! Paigaldamisel SEINALE on kahe kronšteini vahekaugus B boileritel 100L, 150L ja 200L vastavalt 500mm, 800mm ja 800mm. Paigaldamisel PÕRANDALE on kahe kronšteini vahekaugus B boileritel 100L, 150L ja 200L vastavalt 600mm, 900mm ja 900mm.

Ja lõpuks prantsuse komfort: kui olete sunnitud või soovite väärtustada oma aega, valige hooldusvaba boiler. Te lasete selle paigaldada ja unustate samas!

 

Tüüp Maht Võimsus Pinge Soojene- Energia- Annab 40°C Võimalik Plastor Atlantic HIND
(l) (W) (V) mine* kulu**  vett (l) 400V*** kood kood
Vertikaalsed
ZENEO VMACI 50 50 1200 230 2h 23 0,82 ei 2801 153105 361,00
ZENEO VMACI 75 75 1200 230 4h 08 1,08 142 ei 2802 153108 421,00
ZENEO VMACI 100 100 1200 230 5h 27 1,28 177 ei 2803 153109 456,00
ZENEO VMACI 150 150 1800 230 5h 14 1,65 277 ja 2804 153111 533,00
ZENEO VMACI 200 200 2200 230 5h 44 1,94 374 ja 2805 153112 613,00
Vertikaalsed võimsad
ZENEO VMACI 50-1,8 50 1800 230 1h 35 0,82 ja 2811 153204 391,00
ZENEO VMACI 75-3 75 3000 230 1h 39 1,08 132 ja 2812 851342 439,00
ZENEO VMACI 100-3 100 3000 230 2h 10 1,28 184 ja 2813 861342 486,00
ZENEOVMACI 150-3 150 3000 230 3h 08 1,65 269 ja 2814 871234 563,00
ZENEO VMACI 200-3 200 3000 230 4h 12 1,94 363 ja 2815 881210 672,00
Horisontaalsed
ZENEO HMACI 100 100 1800 230 2h 59 1,16 192 ja 2823 155411 517,00
ZENEO HMACI 150 150 1800 230 4h 20 1,56 277 ja 2824 155412 574,00
ZENEO HMACI 200 200 2200 230 5h 08 1,87 371 ja 2825 155413 661,00
Jalgadel
ZENEO VSACI 150 150 1800 230 4h 19 1,58 263 ja 2834 154316 647,00
ZENEO VSACI 200 200 2200 230 5h 14 1,87 354 ja 2835 154317 751,00
ZENEO VSACI 250 250 3000 230 4h 58 2,23 465 ja 2836 154318 905,00
ZENEO VSACI 300 300 3000 230 6h 18 2,36 530 ja 2837 154319 990,00

* Soojenemise aeg temperatuuri tõusul 15°C kuni 65°C

** Energiakulu (kWh/24h) hoiderežiimil temperatuuril 65°C ümbritseva temperatuuri 20°C korral

*** Boilerid on algselt seadistatud ühefaasiliseks 230V. Boilereid, mille tabeliveerus “Võimalik 400V” on märge “ja”, on võimalik ümber seadistada kolmefaasiliseks. Selleks tuleb juurde osta KIT 400V, kood 2800

 

Lisaseadmed Plastor Atlantic HIND
kood kood
KIT 400V boileri ümberseadistamiseks kolmefaasiliseks 2800 009134 44,00
Abiliist vertikaalse boileri seinale kinnitamiseks 2402 009094 13,00
Lakkekinnituskomplekt horisontaalboilerile 2401 009115 50,00
Tugijalg vertikaalsetele seinaboileritele 2403 009243 63,00

 

 

Mõõtmed

 

Maht          Mõõtmed (mm)   Tühikaal
(l) Ø H A B Z C kg
Vertikaalsed seinaboilerid
50 505 575 370 172 530 23
75 513 705 570 135 540 23
100 513 835 750 85 540 27
150 513 1155 1050 800 105 540 35
200 513 1475 1050 800 425 540 45
Horisontaalsete seinaboilerid
100 530 840 275  500  150 32
150 530 1140 575  800  150 39
200 530 1460 575  800  470 49
Jalgadel boilerid
150 575 1015 280 645 45
200 575 1270 280 645 50
250 575 1510 280 645 57
300 575 1765 280 645 64

Veeühendused

19 skeem VM       20 skeem HM       21 skeem VS                                       18 legend       22 skeem jarjest       23 skeem jarpar

Elektriühendused

Hooldusvabad boilerid ZENEO VM 50L:

24 zeneo VM 50

 

Hooldusvabad boilerid ZENEO VM 75-200 L:

25 zeneo VM 75-200

 

Hooldusvabad boilerid ZENEO HM 100-200L; Hooldusvabad boilerid ZENEO VS 150-300L:

26 zeneo HM ja VS

Tugijalg seinaboilerile (lisadetail)

28 Tugijalg1 29 Tugijalg2 30 Tugijalg3

 

 

Paigaldus- ja kasutusjuhend ZENEO 2022

Teabeleht Zénéo vertikaalne WM 2021

Teabeleht Zénéo horisontaalne HM 2021

Teabeleht Zénéo jalgadel FS 2021

 

32 edasimuujale

kõik mudelid

 

VAATA EDASIMÜÜJAID ÜLE EESTI