1 PealkiriVizengo           Garantii5                        2 Ker+Hybrid suurem   4 ACI-Hybride-logo suurem   3 Logo Vizengo

6 Vizengo 5 Vizengo int 7 VIZPicture1

Hooldusvabad nuti-boilerid VIZENGO

TOOTMINE LÕPETATUD, laojääkide müük.

Boilerid Atlantic Vizengo on tänapäeva energiasäästu nõuetele vastavad keraamilise küttekehaga boilerid. Tegemist on ACI hooldusvaba boileri edasiarendusega, millele on lisatud sooja vee nivooandur ja energiasäästurežiimid. Seetõttu võib neile boilerimaailmas anda nime: nutiboilerid.

– AUTO-režiim: Tarbeveeboiler kujundab teie harjumustest lähtudes sooja vee tootmise igaks nädalapäevaks. Jälgides esimesel käivitusjärgsel nädalal sooja vee tarbimise aegu ja tarbitavaid koguseid (näit. dušikordi), salvestab boiler näidud. Edaspidi hakkab boiler näiteks igal neljapäeval sooja vett andma samadel kellaaegadel ja samades kogustes kui andis esimesel neljapäeval jne. Režiim tagab maksimaalse energiasäästu ent võib harjumuspärasest tarbimisest kõrvale kaldumise korral põhjustada ebamugavust (näiteks pole piisavalt sooja vett).

– PROGRAMM-režiim: Saate ise programmeerida vajaliku sooja vee koguse tootmise õigeteks kellaaegadeks eri nädalapäevadeks. Näiteks esmaspäeva hommikul kell 7 tahavad dušši võtta neli inimest, õhtul kell 8 kaks inimest ja kell 10 kaks inimest jne. Programmi on võimalik jooksvalt korrigeerida kuni saavutatakse reaalsele regulaarsele sooja vee tarbimisele vastav olukord. Alati on võimalik erakordses olukorras (külalised saunatamas vms.) minna üle käsitsijuhtimisele ja soojendada kogu boiler maksimaalselt kuni 65°C-ni. Boileril on tarbijasõbralik juhtpult: boileris olev sooja vee kogus arvutatakse ümber saadaolevateks keskmisteks dušikordadeks (ca.40 liitrit 40°C vett). Näiteks kahe dušikorra vee olemasolul ilmuvad ekraanile kaks dušisümbolit.

– EEMALOLEKU-režiim: Vett ei soojendata kui pole tarbijaid (näiteks puhkus, tööreis vms.) ning soojendatakse taas teie saabumiseks. Juhtpuldi abil on vaid vaja sisestada eemaloleku päevade arv. Vajadusel toimib legionelloositõrjefunktsioon.

11 Vizengo lõige

 • Garantii 5 aastat siseanumale ja 2 aastat elektriosale
 • Vertikaalsed ja jalgadel tarbeveeboilerid
 • Keraamiline, veega mitte kokku puutuv küttekeha hülsis
 • Elektrooniline termostaat koos kuivkäivituskaitsmega
 • Digitaalne kasutajasõbralike näitudega distantsjuhtimine
 • Termoreguleering esipaneelil
 • Sooja vee nivooandur, kasutada oleva sooja vee koguse näit distantspuldil
 • Energiasäästurežiimid (optimeeritud ja energiasäästlik sooja vee tootmine)
 • Korrosiooni eest kaitseb hooldusvaba titaananood (ACI – süsteem)
 • Termose sisepind ja küttekeha hülss pulbertehnoloogial emailleeritud
 • Termose soojusisolatsiooniks ca.30-40mm polüuretaanvahukiht
 • Kaitseklapp külmaveesisendile ja isoleervahemuhv soojaveeväljundile
 • Energiatõhusus C

 

Tüüp Maht Võimsus Soojene- Energiakulu Plastor Atlantic Võimalik HIND
(l) (W) mine* (kWh/24h)** kood kood 400V***
Vertikaalsed seinaboilerid
VIZENGO VMACI 150 150 1800 5h 01min. 1,50 2704 154115 ja 694,00
VIZENGO VMACI 200 200 2200 5h 32min. 1,79 2705 154120 ja 760,00

 

* Soojenemise aeg, ca.: temperatuuri tõusul 15°C kuni 65°

** Energiakulu hoiderežiimil, ca.: temperatuuril 65°C ümbritseva temperatuuri 20°C korral

*** Boilerid on ühefaasilise elektriühendusega 230V. Boileri ümberseadistamiseks kolmefaasiliseks tuleb juurde osta KIT 400V, kood 2800

 

Lisaseadmed Plastor Atlantic HIND
kood kood
KIT 400V boileri ümberseadistamiseks kolmefaasiliseks 2800 009134 41,00
Abiliist vertikaalse boileri seinale kinnitamiseks 2402  009094 12,00
Tugijalg vertikaalsetele seinaboileritele 2403  009243 58,00

 


Mõõtmed

Vertikaalsed boilerid Atlantic VIZENGO VM

9 Vizvert Vip 22

 

mm Ø H A B C kaal
150L seinale 530 1230 1050 800 550 39 kg
200 L seinale 530 1545 1050 800 550 49 kg
200 L jalgadel 530 1480 590  –  – 49 kg
300 L jalgadel 570 1755 630  –  – 73 kg

 

Jalgadel boilerid Atlantic VIZENGO VS
10 vizengo-vs-produit
 Vip 32

 

 Tugijalg seinaboilerile (lisadetail)

18 Tugijalg1 19 Tugijalg2 20 Tugijalg3

 

Kataloog VIZENGO 2018

Paigaldus- ja kasutusjuhend VIZENGO

Vastavusdeklaratsioon VIZENGO

 

32 edasimuujale

kõik mudelid

 

VAATA EDASIMÜÜJAID ÜLE EESTI